قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه طمع را شعار خود گرداند خود را خرد نماياند ، و آن كه راز سختى خويش بر هر كس گشود ، خويشتن را خوار نمود . و آن كه زبانش را بر خود فرمانروا ساخت خود را از بها بينداخت . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت