شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ فاطمه اسفندياري از زنان فعال در پايگاع علم الهدي( پشت جبهه) با تأکيد بر اينکه تمام خدمت پشت جبهه گربه و غم نبود، گفت: برخي از شيرزنان جنوب که در پايگاه علم‌الهدي با ما مشغول به فعاليت بودند، صداي مردانه داشتند، بر همين اساس گاهي با زدن چفيه به‌صورت، خود را به‌ هيبت عراقي‌ها درآورده و نيمه‌شب که همه جا تاريک ‌شده و خانم‌ها مي‌خواستند بخوابند از بيرون وارد خوابگاه مي‌شدند
*و طوري وانمود مي‌کردند که گويا عراقي هستند با صداي بلند بالاي سر خانم‌ها فرياد مي‌زدند تسليم شويد تسليم شويد؛ برخي از خانم‌ها هم که تازه‌وارد بودند باورشان شده و مي‌ترسيدند، اما آخر داستان مي‌ديدند از خودمان هستند، ازاين‌دست شوخي‌ها هم در آن اوضاع‌واحوال انجام مي‌داديم.*
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مسیر عرشی
رتبه 92
3 برگزیده
566 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مسیر عرشی عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top