بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا
+ فاطمه اسفندياري از زنان فعال در پايگاع علم الهدي( پشت جبهه) با تأکيد بر اينکه تمام خدمت پشت جبهه گربه و غم نبود، گفت: برخي از شيرزنان جنوب که در پايگاه علم‌الهدي با ما مشغول به فعاليت بودند، صداي مردانه داشتند، بر همين اساس گاهي با زدن چفيه به‌صورت، خود را به‌ هيبت عراقي‌ها درآورده و نيمه‌شب که همه جا تاريک ‌شده و خانم‌ها مي‌خواستند بخوابند از بيرون وارد خوابگاه مي‌شدند
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*و طوري وانمود مي‌کردند که گويا عراقي هستند با صداي بلند بالاي سر خانم‌ها فرياد مي‌زدند تسليم شويد تسليم شويد؛ برخي از خانم‌ها هم که تازه‌وارد بودند باورشان شده و مي‌ترسيدند، اما آخر داستان مي‌ديدند از خودمان هستند، ازاين‌دست شوخي‌ها هم در آن اوضاع‌واحوال انجام مي‌داديم.*
ساعت ویکتوریا