شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ فاطمه اسفندياري از زنان فعال در پايگاع علم الهدي( پشت جبهه) با تأکيد بر اينکه تمام خدمت پشت جبهه گربه و غم نبود، گفت: برخي از شيرزنان جنوب که در پايگاه علم‌الهدي با ما مشغول به فعاليت بودند، صداي مردانه داشتند، بر همين اساس گاهي با زدن چفيه به‌صورت، خود را به‌ هيبت عراقي‌ها درآورده و نيمه‌شب که همه جا تاريک ‌شده و خانم‌ها مي‌خواستند بخوابند از بيرون وارد خوابگاه مي‌شدند
*و طوري وانمود مي‌کردند که گويا عراقي هستند با صداي بلند بالاي سر خانم‌ها فرياد مي‌زدند تسليم شويد تسليم شويد؛ برخي از خانم‌ها هم که تازه‌وارد بودند باورشان شده و مي‌ترسيدند، اما آخر داستان مي‌ديدند از خودمان هستند، ازاين‌دست شوخي‌ها هم در آن اوضاع‌واحوال انجام مي‌داديم.*
mp3 player شوکر
مسیر عرشی
88 امتیاز
3 برگزیده
565 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مسیر عرشی عضو گروهی نیست
بیشتر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
بیشتر

خدمات عمومی

مشخصات

 • مشخصات فردی
 • مشخصات ظاهری
 • تصویر شخصی
 • از نگاه دیگران

تنظیمات

 • تنظیمات پارسی یار
 • تنظیمات کاربری
 • تغییر رمز ورود
 • حذف پارسی یار

شبکه دوستان

کاربران مسدود شده

خدمات طلایی

مشاهده کاربران حاضر

اجاره فضای بارگذاری

حذف تبلیغات

حساب اعتباری

 • پرداخت اینترنتی
 • پرداخت بانکی
 • انتقال اعتبار
 • صورت حساب

ایجاد پشتیبان

 • از پیام های ارسالی
 • از نظرات ارسالی
 • از پیام های خصوصی
 • از پیام های نگهداشته
 • از پیام های بازنشر شده

خدمات پیامک

 • تنظیمات تلفن همراه
 • دفتر تلفن همراه
 • ایجاد/ویرایش گروه
 • ارسال پیامک

  • برای شبکه دوستان
  • برای کاربران حاضر
  • برای متولدین امروز
  • برای متولدین فردا
  • برای همه کاربران
  • برای دفتر تلفن شما
  • برای همه دفتر تلفنها

ارسال پیام ویژه

 • برای دوستان
 • برای کاربران حاضر
 • برای متولدین امروز
 • برای متولدین فردا
vertical_align_top