شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ در من کارواني به راه افتاده براي ديدن يوسف چشمانت در بازار گيس هاي زليخا را مي کشم به حجره چشمانت مصر دلم که کودتا کند دست هايم را ذبح مي کنم زليخاي فرتوت جوان شده تو ام عزيز يوسف تبار من..
_ _
95/10/27
* 27 سال پيش ؛ در همين روزها بود که عزيزي را از دست دادم، اي کاش يوسف منم در چاهي فتاده بود و کارواني او را نجات ميداد*
لاهوت
زيبا
{a h=lahootiyan}لاهوت{/a} @};-
آواي من
فوق العاده بود
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مسیر عرشی
رتبه 92
3 برگزیده
566 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مسیر عرشی عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه