شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ عکسي که به ياد «دو پدر» بازسازي شد فرزند شهيدان «دوران» و «ياسيني» تصويري را به ياد پدر شهيدشان به ثبت رساندند.

*25 سال پس از اتمام جنگ تحميلي، «امير رضا دوران» و «سيد بهروز ياسيني» فرزندان سرلشکر خلبان شهيد «عباس دوران» و «سيد عليرضا ياسيني» در يادواره 84 شهيد پايگاه ششم شکاري بوشهر به ياد پدر شهيدشان تصوير فوق را به ثبت رساندند.*
@};-
لاهوت
يادشان گرامي
شادي ارواح مطهر همه شهداء صلوات
ساعت ویکتوریا
مسیر عرشی
رتبه 92
3 برگزیده
566 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مسیر عرشی عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه