بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ عکسي که به ياد «دو پدر» بازسازي شد فرزند شهيدان «دوران» و «ياسيني» تصويري را به ياد پدر شهيدشان به ثبت رساندند.

برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
*25 سال پس از اتمام جنگ تحميلي، «امير رضا دوران» و «سيد بهروز ياسيني» فرزندان سرلشکر خلبان شهيد «عباس دوران» و «سيد عليرضا ياسيني» در يادواره 84 شهيد پايگاه ششم شکاري بوشهر به ياد پدر شهيدشان تصوير فوق را به ثبت رساندند.*
@};-
لاهوت
يادشان گرامي
شادي ارواح مطهر همه شهداء صلوات
تسبیح دیجیتال