شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ *شهيد شاخص سال 1393* @};- فوزيه شيردل@};- اعلام شده بود،بيمارستان پاوه مجهز نيست و به نوعي کمبود دستگاهها و تجهيزات پزشکي را بايد نيروي انساني جبران کنه و خدمت اونجا خيلي سخت تر از کرمانشاه است. *با همه اين حرف ها فوزيه تصميم گرفت بره به پاوه چون معتقد بود اين طوري خدمتش ارج بيشتري داره و شغل پرستاري يعني دست و پنجه نرم کردن با همين محروميت ها*
گفت و گو با خواهر شهيد فوزيه شيردل
@};-
@};-
قلمدون
سلام . چطوريد دخترا :)
قلمدون
@};-
روحش شاد و راهش پررهروتر باد
http://banoyedashteroya.parsiblog.com/Feeds/10710372/
mp3 player شوکر
مسیر عرشی
89 امتیاز
3 برگزیده
566 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مسیر عرشی عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top